Thông tin truyện

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tác giả:

Nhĩ Căn

Nguồn:

Bạch Ngọc Sách

Trạng thái:

Hoàn thành

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đánh giá: 0/10 từ 0 lượt
一念永恒

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

Danh sách chương

Bình luận truyện